سامانه ترجمه و ویراستاری زبان

با استفاده از این سامانه امکان مدیریت درخواست های ترجمه در حالت های مختلف را خواهید داشت.

 • پنل اختصاصی برای کاربران
 • امکان ثبت درخواست های جداگانه(انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، ویراستاری انگلیسی)
 • امکان پرداخت درصد مشخصی از هزینه کل به عنوان بیعانه
 • تشخیص تعداد کلمات فایل های مشتریان
 • امکان محاسبه قیمت درخواست بر اساس تعداد کلمه
 • امکان مدیریت هزینه به تفکیک کلمه
 • امکان پرداخت از درگاه های مختلف بانکی ایرانی
 • امکان تسویه حساب به صورت دلاری(ثبت فیش)
 • امکان همکاری در سامانه
 • امکان نظارات بر عملکرد درخواست ها
 • امکان گفتگو اختصاصی بین کارشناس و مشتری
 • امکان ارسال پیامک در هر عملیات به درخواست مشتری
 • امکان ورود به سامانه بدون وارد کردن نام کاربری و رمزعبور(تشخیص خودکار کاربر)
 • و ...

 • امکان مدیریت کامل سطوح دسترسی و نقش های کاربری
 • امکان ویرایش و حذف نقش های کاربری
 • امکان تعریف نقش کاربری با توجه به مجوزهای مورد نیاز
 • و ...

 • اجبار کاربر به تایید موبایل با استفاده از کدتایید(verification code)
 • امکان ورود با موبایل یا ایمیل
 • امکان ورود به سامانه بدون وارد کردن اطلاعات ورود(تشخیص خودکار کاربر از پیامک ارسال شده)

 • امکان ثبت درخواست های مختلف(انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، ویراستاری انگلیسی)
 • امکان ثبت درخواست بدون ثبت نام قبلی در سامانه
 • امکان تشخیص خودکار تعداد کلمات فایل درخواست
 • امکان محاسبه قیمت به تومان و دلار
 • امکان پرداخت درصدر مشخصی از مبلغ کل جهت بیعانه
 • امکان تسویه حساب پس از اتمام درخواست
 • و ...

 • امکان مشخص کردن ناظر برای درخواست ها و نظارت به عملکرد کارشناسان
 • امکان (take) گرفتن درخواست توسط کارشناسان سامانه با توجه به دپارتمان های مورد نظر
 • امکان تغییر کارشناس درخواست
 • امکان (take) گرفتن درخواست با پیامک
 • امکان ثبت رضایت مشتری پس از تایید ناظر
 • امکان گفتگو مشتری و ناظر
 • امکان گفتگو ناظر و کارشناس
 • و ...

 • مدیریت تخفیف عمومی
 • ایجاد کد تخفیف برای کاربران خاص
 • امکان ایجاد محدودیت روی تخفیفات (محدودیت استفاده از کد تخفیف و ...)
 • امکان فعال و غیرفعال کردن تخفیف ها
 • و ...

 • مدیریت آزمون های مختلف برای درخواست های مختلف(انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، ویراستاری انگلیسی)
 • محاسبه لحظه ای نمره آزمون
 • اعظای خودکار دسترسی پس از کسب نمره قبولی جهت فعالیت در سامانه(به عنوان کارشناس)
 • امکان محدود کردن کاربران جهت شرکت در آزمون های متوالی
 • و ...

 • امکان تسویه حساب با کارشناسان سامانه
 • امکان ارسال پیامک خودکار پس از تسویه حساب به کارشناسان
 • امکان مشاهده تعداد انجام درخواست به تفکیک کارشناس
 • و ...

 • مدیریت مبالغ به صورت تومانی و دلاری جهت محاسبه هزینه درخواست
 • امکان تعریف و تغییر شماره کارت جهت ارسال فیش توسط مشتریان
 • و ...

اشخاص / افراد


35 30 میلیون تومان
3 ماه پشتیبانی رایگان

 • ماژول درخواست انگلیسی به فارسی
 • ماژول درخواست فارسی به انگلیسی
 • ماژول درخواست ویراستاری انگلیسی
 • ماژول آزمون
 • ماژول همکاری
 • ماژول تخفیف
 • ماژول سطوح دسترسی و نقش های کاربری
 • ماژول تسویه
 • ماژول تنظیمات
 • ماژول درخواست همکاری

مؤسسات / سازمان ها / گروه ها


45 40 میلیون تومان
6 ماه پشتیبانی رایگان

 • ماژول درخواست انگلیسی به فارسی
 • ماژول درخواست فارسی به انگلیسی
 • ماژول درخواست ویراستاری انگلیسی
 • ماژول آزمون
 • ماژول همکاری
 • ماژول تخفیف
 • ماژول سطوح دسترسی و نقش های کاربری
 • ماژول تسویه
 • ماژول تنظیمات
 • ماژول درخواست همکاری