سامانه کنسولگری دانشگاه های کشور

با استفاده از این سامانه تمامی درخواست های کنسولی شخص به صورت یکپارچه و از طریق پنل مخصوص دانشجو مدیریت می شود.

 • پنل اختصاصی جهت کاربران
 • امکان اتصال به وب سرویس سیستم دانشگاهی
 • امکان مدیریت 11 درخواست کنسولی(روادید، تمدید روادید، اقامت، اقامت در گذرنامه، تمدید اقامت، انتقال اقامت، خروج و مراجعت، خروج قطعی، خروج قطعی در گذرنامه، خروج داخلی، خروج داخلی در گذرنامه)
 • امکان صدور رسید ثبت درخواست به دانشجو یا مشتری
 • امکان صدور نامه جهت ارسال به پلیس گذرنامه
 • امکان صدور فرم جهت ارسال به پلیس گذرنامه
 • امکان بروزرسانی اطلاعات دانشجویان از وب سرویس اصلی(دانشگاه، سازمان و ...)
 • امکان فعال/غیرفعال کردن کاربران
 • امکان مدیریت تمام درخواست ها در قسمت های مختلف
 • امکان مدیریت ثبت درخواست با شرایط و ضوابط درخواست های قبلی و بعدی
 • و ...

 • قابلیت تغییر زبان سامانه در حالت (فارسی و عربی)
 • امکان افزودن تمام زبان های دیگر به درخواست مشتری

 • قابلیت ردیابی کامل عملیات
 • امکان مشاهده ردیابی عملیات در هر درخواست به صورت مجزا
 • و ...

 • امکان مشاهده لحظه ای از وضعیت سیستم و درخواست های موجود به تفکیک وضعیت و روز و ...
 • امکان تعریف چارت ها و گزارشات جدید به درخواست مشتری
 • و ...

 • امکان مدیریت نوبت‌دهی به تفکیک درخواست های مختلف
 • امکان مدیریت زمان رسیدگی به نوبت به تفکیک درخواست های مختلف
 • امکان مدیریت روزهای تعطیل
 • امکان مشاهده تقویم روزهای کاری
 • امکان رزرو/لغو/رسیدگی به نوبت
 • امکان تغییر وضعیت نوبت ها توسط کارمند
 • امکان مشاهده نوبت های رزرو شده
 • امکان مشاهده نوبت های باقی مانده
 • و ...

 • امکان ثبت اطلاعات اعضای خانواده(پدر، مادر، فرزند)
 • امکان تایید/رد اعضای خانواده
 • امکان ثبت درخواست های کنسولی برای اعضای خانواده
 • امکان بارگذاری مدارک اعضای خانواده
 • و ...

 • مدیریت کامل کاربران
 • امکان تغییر سطوح دسترسی و نقش های کاربری
 • امکان تغییر رمزعبور مشتری
 • امکان فعال/غیرفعال سازی کاربر
 • امکان ورود اضطراری به پروفایل کاربر(بدون داشتن اطلاعات ورود)
 • امکان ردیابی کامل عملیات
 • امکان مشاهده ورود/خروج های کاربر
 • امکان تعریف و ویرایش کاربران
 • و ...

 • تغییر رمزعبور خودکار پس از تعریف تاریخ مشخص(در حالت پیشفرض 6 ماه پس از آخرین تغییر رمزعبور)
 • پشتیبانی از کپچای google و کپچای متنی(manual)
 • امکان محدودیت ورود پس از چندین بار تلاش(در حالت پیشفرض 3 بار)-(IP Blocking System)
 • ردیابی کامل عملیات با جزئیات کامل(browser, ip, date, section, ...)
 • و...

 • امکان مدیریت کامل سطوح دسترسی و نقش های کاربری
 • امکان ویرایش و حذف نقش های کاربری
 • امکان تعریف نقش کاربری با توجه به مجوزهای مورد نیاز
 • و ...

 • مدیریت و ثبت تغییرات سامانه

 • امکان ثبت اطلاعیه جهت بروزرسانی سامانه
 • امکان فعال/غیرفعال سازی بخش های مختلف سامانه

مراکز / مؤسسات


65 60 میلیون تومان
6 ماه پشتیبانی رایگان

 • ماژول روادید
 • ماژول تمدید روادید
 • ماژول اقامت
 • ماژول اقامت در گذرنامه
 • ماژول تمدید اقامت
 • ماژول انتقال اقامت
 • ماژول خروج و مراجعت
 • ماژول خروج قطعی
 • ماژول خروج قطعی در گذرنامه
 • ماژول خروج داخلی
 • ماژول خروج داخلی در گذرنامه
 • ماژول ارتباط با وب سرویس سازمان
 • ماژول اعضای خانواده
 • ماژول تنظیمات
 • ماژول ردیابی عملیات
 • ماژول سطوح دسترسی و نقش های کاربری

سازمان‌ها


120 110 میلیون تومان
12 ماه پشتیبانی رایگان

 • ماژول روادید
 • ماژول تمدید روادید
 • ماژول اقامت
 • ماژول اقامت در گذرنامه
 • ماژول تمدید اقامت
 • ماژول انتقال اقامت
 • ماژول خروج و مراجعت
 • ماژول خروج قطعی
 • ماژول خروج قطعی در گذرنامه
 • ماژول خروج داخلی
 • ماژول خروج داخلی در گذرنامه
 • ماژول ارتباط با وب سرویس سازمان
 • ماژول اعضای خانواده
 • ماژول تنظیمات
 • ماژول ردیابی عملیات
 • ماژول سطوح دسترسی و نقش های کاربری