سامانه رزرو سالن

 • پنل اختصاصی برای کاربران
 • مدیریت کامل ساختمان ها
 • مدیریت کامل سالن ها
 • مدیریت کامل ساعت ها
 • مدیریت کامل ساعت های قابل رزرو به تفکیک سالن
 • امکان مدیریت ایام پیک
 • امکان تعریف تعطیلات
 • و ...

 • مدیریت کامل ساختمان ها
 • مدیریت کامل سالن ها
 • مدیریت کامل ساعت ها
 • مدیریت کامل ساعت های قابل رزرو به تفکیک سالن
 • امکان مدیریت ایام پیک
 • امکان تعریف تعطیلات
 • مدیریت و جلوگیری از عدم رزرو برخی از ساعت ها در برخی از سالن ها به تفکیک تاریخ
 • امکان جلوگیری از رزرو در یک بازه مشخص(در حالت پیشفرض 7 روز بعد)
 • و...

 • قابلیت ردیابی کامل عملیات
 • امکان مشاهده ردیابی عملیات در هر بخش و درخواست به صورت مجزا
 • و ...

 • امکان مشاهده لحظه ای از وضعیت سامانه و رزرو های موجود به تفکیک وضعیت و روز و ...
 • امکان تعریف چارت ها و گزارشات جدید به درخواست مشتری
 • و ...

 • مدیریت کامل کاربران
 • امکان تغییر سطوح دسترسی و نقش های کاربری
 • امکان فعال/غیرفعال سازی کاربر
 • امکان تعریف و ویرایش کاربران
 • و ...

 • پشتیبانی از کپچای google و کپچای متنی(manual)
 • امکان محدودیت ورود پس از چندین بار تلاش(در حالت پیشفرض 3 بار)-(IP Blocking System)
 • ردیابی کامل عملیات با جزئیات کامل(browser, ip, date, section, ...)
 • و...

 • مدیریت و ثبت تغییرات سامانه

 • امکان ثبت اطلاعیه جهت بروزرسانی سامانه

کسب و کارهای کوچک


25 20 میلیون تومان
3 ماه پشتیبانی رایگان

 • ماژول ساختمان ها
 • ماژول سالن ها
 • ماژول ساعت ها
 • ماژول کاربران
 • ماژول تنظیمات
 • ماژول ردیابی عملیات
 • ماژول سطوح دسترسی و نقش های کاربری

مراکز / مؤسسات


30 25 میلیون تومان
6 ماه پشتیبانی رایگان

 • ماژول ساختمان ها
 • ماژول سالن ها
 • ماژول ساعت ها
 • ماژول کاربران
 • ماژول تنظیمات
 • ماژول ردیابی عملیات
 • ماژول سطوح دسترسی و نقش های کاربری