در این بخش میتوانید تعدادی از نمونه کارهای من را مشاهده نمائید.
سامانه کنسولی
سامانه کنسولی
این سامانه جهت اتوماسیون سازی امور مربوط به کنسولی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی...
سامانه ترجمه و ویراستاری زبان
سامانه ترجمه و ویراستاری زبان
این سامانه جهت اتوماسیون سازی روال درخواست ترجمه مشتریان با مرکز خدمات آکادمیک...
سامانه CRM شرکت باسلام
سامانه CRM شرکت باسلام
این سامانه به منظور مدیریت ارتباط با مشتریان، غرفه داران شرکت باسلام طراحی و تو...
سامانه Fraud (تقلب) شرکت باسلام
سامانه Fraud (تقلب) شرکت باسلام
سامانه فراد باسلام، به منظور جلوگیری از تقلب های سیستم طراحی و تولید شده است....
سامانه CRM دفتر خدمات قضایی
سامانه CRM دفتر خدمات قضایی
این سامانه به منظور مدیریت ارتباط با مشتریان دفتر خدمات قضایی طراحی و تولید شده...
سامانه LMS پژوهشکده زن و خانواده
سامانه LMS پژوهشکده زن و خانواده
سامانه آموزش مجازی مرکز پژوهشکده زن و خانواده امکان فروش محصولات فیزیکی و غیرفی...
وب سایت شرکت پنداری‌نو
وب سایت شرکت پنداری‌نو
سایت شرکت پنداری نو، جهت معرفی شرکت به مشتریان و آشنایی آنان با مجموعه طراحی و...
سامانه رزرو سالن‌ها دانشگاه ادیان و مذاهب
سامانه رزرو سالن‌ها دانشگاه ادیان و مذاهب
سامانه رزرو سالن ها برای دانشگاه بین‌المللی ادیان و مذاهب طراحی و تولید شده است...
سامانه گزینش ادیان و مذاهب
سامانه گزینش ادیان و مذاهب
این سامانه برای دانشگاه بین‌المللی ادیان و مذاهب طراحی و تولید شده است...
پرتال شرکت ارتباطات آفرینان قم(شاتل)
پرتال شرکت ارتباطات آفرینان قم(شاتل)
این پرتال برای شرکت ارتباطات آفرینان قم، نماینده رسمی شرکت شاتل در استان قم طرا...
سامانه CRM شرکت ویدان (vidone)
سامانه CRM شرکت ویدان (vidone)
این سامانه جهت مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت ویدان طراحی و تولید شده است...